DJs

Naši DJs se liší věkem, pohlavím, zkušenostmi, styly, které hrají, tím, z čeho hrají... Ale všichni hrají naplno.

Technika

Akce zajistíme vlastní technikou, případně ve spolupráci s Dr. Dark a dalšími. Techniku také půjčujeme.

Event support

Pro vaši akci zajistíme prostory, zvuk, světla, pořadatele, produkci i všechny úřední náležitosti, reklamu a catering

patří jim náš dík